Homepage
 
 
  Updated: 4.7.2004.
 

CPM i PERT vremena

Platforma: Win95, Win98, Win NT 4
Licenca: freeware
Velièina: 149 kb
Download: CPM_PERT.zip
Download Polish version: CPM_PERT_timesPolish.zip (Thanks to John Cross for this version. He also said that Croatian version has a small mistake with the calculation of independent time. Ask him if it's important to you)

Ova aplikacija omoguæuje skraæenje dosadnog posla raèunanja ovih vremena na jednostavno klikanje mišem: prvo se unese broj dogaðaja i broj veza u sustavu, zatim se mišem povežu dogaðaji s vezama tako da se odabere veza, odredi joj se poèetni i završni dogaðaj i odredi vrijeme trajanja. Nakon toga se cijela stvar može snimiti za moguæa kasnija podešavanja. Isto tako može se eksportirati sustav u format za aplikaciju Dijagrami sustava (takoðer besplatnu) koja æe iscrtati dani sustav što se može onda isprintati ili što veæ. Na kraju daje se popis vremena i vremenskih zaliha (ako je u pitanju PERT metoda) koja su u obiènom tekstualnom formatu i mogu se kopirati za daljnju upotrebu u drugim aplikacijama.

Ako koga interesira source kod (Delphi) neka mi se javi, posalti æu ga besplatno!

Natrag na sve radove